Untitled Document

NASZ PROROK - Cuda Muhammeda (alejhisselam) - 4

9. Często widziano, że trzymane przez niego w ręku kamyki i resztki jedzenia wydawały głos jak pszczoły powtarzając imię „Allah.”

10. Pewien niewierzący przyszedł do błogosławionego Proroka i spytał się: „Skąd ja mogę wiedzieć, że ty jesteś Prorokiem?” Prorok (sallallahu alejhi we sellem) odpowiedział: „Jeśli zawołam kiść z tego daktylowego drzewa i rzeczywiście ona przyjdzie do mnie, to czy przyjmiesz moją religię?” Niewierzący obiecał, że przyjmie jego wiarę. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) zawołał kiść daktyli, by przyszła do niego. Kiść zeszła z drzewa i pobiegła do niego. Wtedy to błogosławiony Muhammed powiedział: „Wróć na swoje miejsce!” i kiść wróciła na drzewo, zawisła na swoim dawnym miejscu. Widząc to niewierzący przeszedł na Islam.

11. W Mekce kilka wilków porwało ze stada owce. Gdy pasterz napadł na wilki, by ratować swoje owce, to jeden z wilków powiedział mu: „Czy nie boisz się Allahu teala zabierając mi moją dawkę żywności?” Pasterz odpowiedział: „Jestem bardzo zaskoczony tym, że wilk może mówić.” Wilk odpowiedział mu: „Czy chcesz bym dał ci wiadomość, która ciebie jeszcze bardziej zaskoczy? W Medynie Prorok Allahu teala Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) pokazuje cuda.” Pasterz opowiedział szanownemu Prorokowi to zdarzenie i został muzułmaninem.

12. Pewnego dnia zaproszono pewnego chłopa do przyjęcia wiary. Powiedział on, że jeśli zmarła córka sąsiada muzułmanina odżyje, to przyjmie on wiarę. Poszli na cmentarz. Prorok Muhammed (alejhisselam) wypowiadając imię tej dziewczyny zawołał ją. Z grobu usłyszano głos i potem wyszła ona na zewnątrz. Prorok Muhammed (alejhisselam) spytał się jej: „Czy chcesz wrócić na ziemię?” Odpowiedziała: „O błogosławiony Proroku! Nie chcę wrócić na ziemię. Tutaj jest mi lepiej niż w domu ojca. Tutaj życie pozagrobowe muzułmanów jest lepsze od ziemskiego.” Chłop widząc to od razu przeszedł na Islam.

13. Dżabir bin Abdullah (radyjallahu teala anh) upiekł owcę. Prorok (sallallahu alejhi we sellem) jedząc ją wraz ze swymi towarzyszami powiedział: „Nie łamcie kości jedzonej owcy!” Potem zebrawszy kości położył na nich swoje błogosławione ręce i pomodlił się. Wielki Allach wskrzesił owcę.

14. Do błogosławionego Proroka przyprowadzono dziecko, które pomimo, że było duże, nie mówiło. Na pytanie Jego: „Kto ja jestem?” odpowiedziało ono: „Ty jesteś Prorokiem Allahu teala”. Dziecko odzyskało mowę i mówiło do końca życia.

15. Pewien człowiek, który nadepnął na jajka węża, stracił wzrok. Przyprowadzono go do Proroka (alejhisselam). Gdy posmarował on jego oczy swoją błogosławioną śliną, to zaczął on od razu widzieć, a nawet mając osiemdziesiąt lat potrafił nawlekać nitkę na igłę.

16. Muhammed bin Hatib opowiadał: „W dzieciństwie wylano na mnie gotującą się wodę. Całe moje ciało zostało poparzone. Ojciec zaprowadził mnie do szanownego Proroka, który błogosławionymi rękoma posmarował śliną moje poparzone miejsca i pomodlił się. Moje ślady poparzenia od razu zniknęły.”

17. Pewna kobieta przyprowadziła swego łysego syna. Prorok Muhammed (alejhisselam) potarł swoimi błogosławionymi rękoma po jego głowie. Od razu został wyleczony. Jego włosy zaczęły wyrastać.