Untitled Document

IBADET - Dawać zekat

Nakaz zekatu znajduje się razem z salatem w 32 miejscach Świętego Koranu. Każdy dojrzały muzułmanin, kobieta i mężczyzna, jeśli spełniają warunki, to powinni dawać zekat. Zekat jest prawem jakie ma biedny u bogatego. Nie dający zekat z powodu nie spełnienia tego prawa stają się grzesznikami.

W skrócie podajemy wiedzę na temat zekatu:

  1. Minimalną granicą (nisab) zekatu jest posiadanie 20 miskali (96 gramów) złota albo tej wartości pieniędzy lub towaru handlowego.
  2. Posiadający majątek wartości zekatu nazywa się wg religii bogatym.
  3. Zmniejszenie się lub powiększenie majątku podlegającego zekatowi lub pieniędzy nie ma znaczenia. Majątek, od którego należy się zekat, jeśli po roku posiada dalej minimalną granicę wartości, to daje się z niego jedną czterdziestą jako zekat biednym. Jeśli nie posiada tej granicy, to nie daje się z niego zekatu.
  4. Zekat nie daje się ze zysku, tylko z całości pieniędzy lub towaru handlowego.
  5. Do rachunku minimalnej granicy dołącza się należności, obligacje. Po odebraniu ich daje się zekat, można też nim się dostanie.
  6. Długi odejmuje się od pieniędzy lub towaru. Z pozostałości daje się zekat.
  7. Zekat nie daje się dla meczetu, organizacji dobroczynnych i podobnych instytucji. Zekat daje się biednemu muzułmaninowi lub jego pełnomocnikowi.
  8. Zekat daje się z towaru, którym się handluje, z innego towaru się nie daje (np. sprzedający dywany nie da żywności, sprzedający żywność nie da dywanów).
  9. Zekat z towaru handlowego można też dać w złocie.
  10. Majątek, który nie należy do handlu: domy, działki, samochody, sprzęt domowy nie dołącza się do majątku zekatu. (R.Muhtar, Hindijje)

Komu daje się zekat?

Nie daje się zekatu: matce, ojcu, dziadkom, babciom, dzieciom, wnukom, żonie i niewierzącemu.

Pod warunkiem, że ten ktoś jest biedny, można dać dla: synowej, zięcia, teściowej, teścia, szwagra, przyrodnich dzieci.

Jeszcze większą zasługą jest dawanie zekatu, jeśli są oni biedni, takiej rodzinie jak: brat, siostra, ciotka, wujek. (Mewkufat)

Uwaga:

Zekat daje się wg miesięcy kameri, tj. według kalendarza Hidżri. I tak np.: dzisiaj jest 7 październik, a wg kalendarza hidżri 14 Ramadan. Dzisiaj stający się bogatym wg religii, jeśli następnego roku będzie dalej bogatym, to daje zekat 14 Ramadana, a nie 7 października.