Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1396    Rumi: 25 Teszrin-i Sani 1433    Listopad: 31
19 REBI'UL-EWWEL 1439

8
GRUDZIEŃ
2017
Piątek

342. dzień roku, Zostało dni : 23
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Mało jest bogatych, którzy wydają na to, co dobre i którzy się uratują.