Untitled Document

NASZA RELIGIA - Pierwszeństwo w czynach

Chronić się od grzeszenia jest przed zyskaniem nagród za dobre uczynki. Unikać tego, co jest zakazane, szkodliwe, jest przed robieniem tego, co jest korzystne. Unikanie mekruh jest przed dokonaniem sunny. Unikanie zakazów (haram) jest przed obowiązkami (fard).

Gdy zakazy zetkną się z nakazami, to najpierw jest się podporządkowanym zakazowi. Gdy spełnienie jakiegoś nakazu staje się powodem dokonania haramu, to żeby nie dokonać tego haramu, nie spełnia się nakazu. I tak np. robiąc salat powinno się oczyścić z brudu, przy innych odsłonięcie miejsc intymnych jest zakazane. Jeśli nie ma się możliwości oczyszczenia nie odsłaniając miejsc intymnych, to podporządkowuje się zakazowi, tzn. nie odsłania się miejsc intymnych. Być podporządkowanym nakazowi jest przed sunną, mustehab i edep. Powiedziano: El emrü fewkal edeb. Podporządkowanie się nakazowi jest przed przestrzeganiem edep (dobre wychowanie).

W naszej religii jest też zasada wyboru, gdzie preferuje się sprawy najważniejsze spośród ważnych. I tak np. dokonanie sunny jest ważniejsze od nafile (dokonanie salatu porannego jest ważniejsze od robienia salatu nafile przez całą noc, dać jedną złotówkę zekatu jest korzystniejsze od dania miliona złotych w jałmużnie, a przestrzegając edep dając tą złotówkę jako zekat biednej rodzinie jest jeszcze dużo lepiej).