Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1396    Rumi: 23 Teszrin-i Sani 1433    Listopad: 29
17 REBI'UL-EWWEL 1439

6
GRUDZIEŃ
2017
Środa

340. dzień roku, Zostało dni : 25
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.